จุลินทรีย์ สูตร 2

: จุลินทรีย์ สูตร 2
: G002
สถานะ : สินค้าแนะนำ
75 บาท

59.00 บาท

จำนวน :

♦ แก้ไขปัญหาบ่อดักไขมัน อัดแน่น ไขมันสะสมหนา, มีกลิ่นเหม็น ลดค่า B.O.D, ลดค่า Oil and Grease (ใช้เชื้อ 100 กรัม ต่อบ่อ 1-2 Q สัปดาห์ละ1-2 ครั้ง)
♦ หมดภาระการนําไปทิ้ง และทําให้การระบายน้ำในท่อไหลสะดวกยิ่งขึ้น (ใช้เชื้อ 100 กรัม ต่อบ่อ 1-2 Q สัปดาห์ละ1-2 ครั้ง)
♦ ลดปัญหาไขมัน ที่หลุดไหลเข้าไปในระบบบําบัด ลดค่า B.O.D., ลดค่า oil and Grease ในบ่อบําบัด ลดกลิ่นเหม็นของบ่อ (ใช้ 100 กรัม ต่อบ่อขนาด 2-5 Q สัปดาห์)

ข้อมูลเพิ่มเติม
เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดผง หมักแห้ง ประกอบด้วยแบคทีเรีย และยีสต์ที่มีคุณสมบัติในการ ย่อยสลาย ของเสีย บําบัดน้ำเสีย ลดค่า B.O.D. ค่า Oil and Grease และขจัดกลิ่นเหม็นเน่าได้อย่างรวดเร็วเป็นเชื้อ ประเภท Facultative Bacteria จึงใช้ได้กับ ระบบบําบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ทั้งในบ่อแบบ เติมอากาศ และแบบไร้อากาศ
» ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตามโครงสร้างเดิม เนื่องจากปราศจากสารเคมี หรือปฏิกิริยาในการให้ความร้อน