จุลินทรีย์ สูตร 1

: จุลินทรีย์ สูตร 1
: G001
สถานะ : สินค้าแนะนำ
75 บาท

59.00 บาท

จำนวน :

     สําหรับย่อยสลายกาก สารอินทรีย์และกําจัด กลิ่นเหม็นจากโถส้วมภายในบ้าน กลิ่นเหม็น จะมดไปภายใน 48 ชม. กากอาหาร เศษกระดาษต่างๆ จะถูกย่อยละลายให้กลาย เป็นน้ำไหลสู่ท่อระบายน้ำต่อไป (ใช้เชื้อ 100 กรัม เทลงในโถส้วม กดหรือราด น้ำตามให้เกล็ดไบโอนิคลงไปในถังจนหมด)

     แก้ไขปัญหาท่อน้ำทิ้ง, ท่อเดรนอุดตัน มีกลิ่น เหม็น (ใช้เชื้อ 100 กรัม ผสมน้ำ 100 ลิตร เทราดลงตามรางท่อ สัปดาห์ละครั้ง) สําหรับบ่อบําบัดน้ำเสีย เพื่อเร่งการย่อยสลาย, ลดค่า B.O.D. ลดกลิ่น, ปรับคุณภาพน้ำเสียให้ดีขึ้น (ใช้เชื้อ 100 กรัม ต่อบ่อขนาด 2-10 Q สัปดาห์ละครั้ง)

     เป็นหัวเชื้อ Start-Up ระบบบําบัดแบบเติมอากาศ เพิ่มเชื้อสร้างตะกอนเร่ง (Sludge) หรือสร้าง Floc (ใช้เชื้อ 100 กรัม ต่อบ่อขนาด 5-10 Q สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
» เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดผง หมักแห้ง ประกอบด้วยแบคทีเรีย และยีสต์ที่มีคุณสมบัติในการ ย่อยสลาย ของเสีย บําบัดน้ำเสีย ลดค่า B.O.D. ค่า Oil and Grease และขจัดกลิ่นเหม็นเน่าได้อย่างรวดเร็วเป็นเชื้อ ประเภท Facultative Bacteria จึงใช้ได้กับ ระบบบําบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ทั้งในบ่อแบบ เติมอากาศ และแบบไร้อากาศ
» ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตามโครงสร้างเดิม เนื่องจากปราศจากสารเคมี หรือปฏิกิริยาในการให้ความร้อน