บริการของ ทรี อีโค

บริการของ ทรี อีโค

ในปัจจุบันเรารู้ดีว่า ทุกองค์กรต้องการงานที่มีความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด จึงมอบหมายให้ บริษัท ทรี อีโค่ เวส แมเนจเม้น จำกัด (TREE eco) เป็นผู้ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง ติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้า ก่อนเข้ารับตะกอนชีวภาพถึงหน้างานในโรงงานลูกค้า ด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัย โดยทีมงานมืออาชีพมาจนถึงโรงงานเรา ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าตะกอนชีวภาพ ถูกขนส่งอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีการรั่วไหลระหว่างทาง เพื่อส่งเข้ากระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก ที่มีบริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด เป็นผู้ควบคุม ดูแลการทำงานทั้งหมด ลูกค้าจึงมั่นใจได้อีกเช่นกันว่า ตะกอนชีวภาพทั้งหมดที่ส่งเข้ามาหาเรา จะถูกจัดการอย่างถูกต้องตามหลักการที่เหมาะสม เพื่อให้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพต่อไป โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

บริการครบวงจร (Complete Services)
ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการบริการของเรา ในทุกขั้นตอนการทำงาน เรามีทีมงานมืออาชีพที่มี ประสบการณ์สูง เข้าติดต่อประสานงาน นำเสนอกระบวนการจัดการ พร้อมควบคุมดูแล ตลอดการทำงาน

มั่นใจกับการขนส่ง (Confidently Logistic)
บริการรถขนส่งเข้ารับของเสียถึงจุดกำเนิดในโรงงานลูกค้าพร้อมรับประกันความปลอดภัย และการรั่วไหล ตลอดเส้นทางการขนส่ง

ยกระดับการจัดการด้วยจุลินทรีย์ (High Efficiency Micro Organism)
จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์เฉพาะเพื่อเร่งกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก และควบคุมกลิ่นเหม็นที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กระบวนการทำงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง

กระบวนการทำงานคุณภาพ (Quality Process)
กว่า 20 ปีในสายงานด้านปุ๋ยหมัก นำมาซึ่งกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักที่ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

ปลายทางเป็นปุ๋ยหมัก (Bio Fertilizer)
ของเสียทั้งหมดที่ส่งเข้ามา จะถูกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชนได้โดยตรงกับพืชชนิดต่างๆ

ของเสียเป็นศูนย์ (ZERO Waste)
ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบริการของเรา ตั้งแต่ต้นทางถึงสุดปลายทาง จะไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย อากาศเสีย หรือของเสียใดๆ

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับบริการจาก บริษัท ทรี อีโค่ เวส แมเนจเม้น จำกัด

  • ติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมูลต่างๆ นำเสนอกระบวนการทำงาน
  • เข้ารับตะกอนชีวภาพถึงจุดกำเนิดในโรงงานลูกค้า
  • มีการรับประกันความปลอดภัย และการรั่วไหล ตลอดเส้นทางการขนส่ง
  • ตะกอนชีวภาพถูกส่งเข้าระบบการกำจัดที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมสูงสุด โดยมีปลายทางเป็นปุ๋ยหมักที่มีประโยชน์
  • ลูกค้าสามารถขอรับปุ๋ยหมักไปใช้ได้
  • ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการบริการของเรา ในทุกขั้นตอนการทำงาน เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ควบคุมดูแลตลอดการทำงาน