จากผลงานการค้นคว้าของคนไทยได้ให้กำเนิด "คาวเทค" วัวเทียมอัจฉริยะที่สามารถผลิตปุ๋ยหมัก น้ำสกัดชีวภาพจากวัสดุการเกษตร พืชไร่เหลือใช้ หรือขยะอินทรีย์ต่างๆ แปรรูปมาเป็นปุ๋ยหมักได้สำเร็จรวดเร็ว และยังเกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการหุงต้ม หรือใช้เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันได้


"คาวเทค" ให้ความสะดวก ลดเวลาการทำปุ๋ยหมักได้อย่างน่าอัศจรรย์ หมดปัญหาการรดน้ำกลับกองปุ๋ย ไม่ต้องใช้พื้นที่และแรงงานอย่างที่เคย ท่านจะมีปุ๋ยหมักคุณภาพสูงพร้อมใช้ทุกวัน เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการเกษตรในระยะยาวอีกด้วย


"คาวเทค" มีประสิทธิภาพในการย่อยอินทรีย์วัตถุ เช่น เศษอาหาร เศษพืช มูลสัตว์ วัสดุการเกษตร เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพที่มีอัตราส่วนมีเทนเกินถึง 60% สามารถนำไปใช้งานได้ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ต่อเข้าเตาก๊าซจุดไฟประกอบอาหารทดแทนการใช้งาน LPG ใช้กับหัวเผาต้มน้ำ หรือ อาจนำไปใช้ทดแทนน้ำมันในเครื่องยนต์ เพื่อต่อกับปั๊มน้ำหรือเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้เช่นกัน ส่วนกากที่เหลือจากการย่อยสลายจะอยู่ในสภาพเสถียร ไม่ส่งกลิ่นเหม็น สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินกับพืชได้ทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดี